Tăng trưởng doanh số, tăng danh sách khách hàng tiềm năng cùng với Bot Solution từ Success Over

Công nghệ bot đang thay đổi doanh nghiệp của chính bạn. Tự động hóa bán hàng, tiếp thị và tự động hóa chăm sóc khách hàng mà không cần đến con người. Và thực sự tuyệt vời khi Bot sẽ thu hút và tạo ra khách hàng tiềm năng cho bạn cực nhanh chóng (LEAD).
Hãy nhớ "Tiền nằm trong danh sách khách hàng" - Bot sẽ tạo ra phễu tăng trưởng trong suốt vòng đời của khách hàng.