Category Archives for "Kinh nghiệm"

Th4 28

Nam Sơn Phạm – Sinh tồn trong thời đại 4.0

By Nam Sơn Phạm | Kinh nghiệm

Lại một câu chuyện nữa về lập nghiệp ở Hà Nội mà mình muốn chia sẻ. Và có những gì hay mình học được và có những bài học kinh nghiệm quý báu gì, mình đúc rút ra mình cũng muốn kể lại với anh em mà bắt đầu khởi nghiệp ở Hà Nội và bắt đầu đặt chân lên đất Hà Nội, bắt đầu cũng xây dựng những cái công ty, công việc kinh doanh riêng của mình.

Xem thêm